Welkom bij Huyghen Fauna.

Deze vereniging is op 16 februari 1966 opgericht door enkele inwoners van Heerhugowaard. Huyghen Fauna is de vogelvereniging van Heerhugowaard en omstreken en telt op dit moment 67 actieve leden. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers onder nummer H55.

Het doel van onze vereniging is de bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij. Dit houdt in, het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord.
Wij trachten dit te bereiken door: Het houden van verenigingsavonden. Deze worden gehouden in buurthuis de Ezel in het Fabritiuspark in Heerhugowaard. Er zijn in totaal 8 verenigingsavonden en een feestavond met prijsuitreiking van de tentoonstelling, welke in november wordt gehouden. Ook krijgt u 6 keer per jaar ons clubblad Vogelgeluiden toegezonden.

Elk jaar in november is onze jaarlijkse vogelshow. De leden kunnen dan hun zelf gekweekte vogels van de afgelopen twee jaar laten zien. Tevens worden deze door ervaren keurmeesters beoordeeld. In de diverse klassen worden dan de kampioenen aangewezen. Na de opening voor leden en genodigde, is er zaterdag en zondag gelegenheid voor het publiek om de show te komen bewonderen.
Ook geven we voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels en het uitwisselen van ervaringen en resultaten van de kweek. Daarnaast komen er sprekers over diverse onderwerpen. Naast de informatie en ervaring van andere kwekers, is het belangrijk om lid te zijn van een vereniging, namelijk door uw vogels te voorzien van een voetring, is eenvoudig vast te stellen hoe oud en wie de ouders zijn van de vogel. Op deze manier is er een herkenbaarheid van de vogel. Tevens wordt in de nabije toekomst het ringen van parkietachtige vogels mogelijk verplicht gesteld.

Als u lid van onze vereniging bent, wordt u tevens lid van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). U ontvangt dan maandelijks het blad “Onze Vogels”, waarin veel wetenswaardigheden, foto-impressie`s, vraag en aanbod, vogelbeurzen en vogelshow`s in worden vermeld. Ook verspreidt Huyghen fauna een clubblad Vogelgeluiden voor haar leden, wat eenmaal per maand verschijnt, uitgezonderd de zomer maanden, waarin wij onze activiteiten vermelden.

Wilt u meer weten over de vereniging Huyghen fauna laat u dan rond leiden door onze website en mocht u vragen hebben of lid willen worden dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

google-site-verification: google0957736a9dab4aae.html